Loading color scheme

Kdo jsme

Centrum individuálních sportů Ostrava podporuje reprezentanty v individuálních sportech z Moravskoslezkého kraje. Spolupracujeme se statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
Cílem CISO je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců, kteří jsou členy ostravských a moravskoslezských sportovních klubů ve vybraných individuálních sportech, které jsou zařazeny do olympijského programu. CISO úzce spolupracuje se sportovními svazy ČR. Do CISO jsou zařazeni sportovci zapsaní do seznamu reprezentantů ČR příslušné věkové kategorie jmenovaní sportovním svazem k přípravě a účasti na vrcholných evropských a světových soutěžích.

V rámci naší strategie podporujeme mladé talentované sportovce tím, že jim zajišťujeme výcvikové tábory, podporujeme jejich výjezdy na přípravné soutěže, zajišťujeme materiální vybavení, regeneraci, preventivní lékařské prohlídky. Nakupujeme také potřebné náčiní a nářadí pro sportoviště, kde se připravují sportovci CISO tak, aby jim byly vytvořeny optimální podmínky pro jejich tréninkový proces. Spolupracujeme také se základními, středními i vysokými školami, kde sportovci studují a zajišťujeme jim studium individuální formou (na základě žádosti příslušného svazu či oddílu), aby jejich tréninkový proces měl odpovídající kvalitu. Jsme přesvědčeni, že jedině kvalitní tréninkové podmínky a odborný servis mohou přinést další pozitivní výsledky v práci s mladými talenty a že jen takto je možno úspěšně navázat na skvělou sportovní tradici, kterou Ostrava a Moravskoslezský kraj má.
CISO vzniklo 1. září 2005. Realizátorem tohoto projektu je občanské sdružení jako asociace subjektů působících v oblasti sportu.